TITUS - investičná  a  stavebná  spolocnost


TITUS

Vítame Vás a ďakujeme, že ste sa na našu stránku preklikali Smile

Titus je skupinou spoločností, ktoré od roku 1990 sú aktívne pri projektoch v oblasti nehnuteľností ako na Slovensku tak aj v zahraničí. Počas svojej úspešnej histórie TITUS pripojil v roku 2000 k stavebnej výrobe aj realizáciu moderných bytových projektov. Naša spoľahlivosť a bohaté skúsenosti sú najlepšou cestou ku spokojnosti našich klientov.

Činnosti skupiny TITUS sú zamerané na nehnuteľnosti v nasledovných oblastiach:

  • Investičná a realizačná činnosť pri vlastných bytových projektoch,
  • Komplexná stavebná výroba a dodávky pre stavebné projekty,
  • Projekčná a inžinierska činnosť,
  • Správa nehnuteľností zrealizovaných bytových projektov.


  + Viac informácií
Základné oblasti činnosti:

- Výstavba, rekonštrukcia a obnova bytovej a občianskej výstavby
- Rekonštrukcie pamiatkovo chránených objektov
- Zabezpečovanie inžinierskych, priemyselných a dopravných stavieb
- Projektovanie stavieb
- Majetkové vysporiadanie